By | November 17, 2018
Spread the love

Đôi khi bạn gặp phải trường hợp dữ liệu ổ cứng hoặc bộ nhớ di động USB tự nhiên biến đâu mất, trong folder chỉ hiện Shortcut. Mặc dù kiểm tra thì rõ ràng dung lượng chiếm chỗ ổ cứng nhiều hơn so với những thư mục file hiện diện. Điều này chứng tỏ một số file hoặc folder đã bị ẩn đi.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các file, thư mục ẩn không hiển thị, một trong số đó có thể là để bảo vệ an toàn cho các file mặc định không bị xóa nhầm, hoặc liên quan đến tính bảo mật hoặc bộ nhớ bị nhiễm virus…

Cách hiện file ẩn trên ổ cứng và USB

Giả dụ mình có một USB tên “sd card” bị ẩn mất một số file và thư mục

Để hiện file ẩn trong windows bạn có thể tiến hành một trong các cách sau :

Cách 1: Mở thư mục chứa file ẩn chọn Organize -> Folder and search options

Trên tab View , tích vào Show hidden files and folders -> Apply -> ok

Và kết quả là các file bị ẩn hiện ra đầy đủ để bạn có thể sử dụng.

Cách 2: Sử dụng phần mềm hiện file ẩn FixAttrb (cách này cũng khá đơn giản mà hiệu quả cao).

Trong trường hợp cách 1 không hiệu quả thì USB hoặc ổ cứng có thể đã bị nhiễm virus. Sử dụng công cụ FixAttrb để thay đổi thuộc tính các file ẩn sẽ giúp khôi phục tất cả các file đã bị virus “giấu” đi.

  • Download phần mềm hiện file ẩn FixAttrb
  • Chạy file FixAttrb.exe , bấm “Chọn thư mục

Chọn đến thư mục chưa file ẩn -> bấm “Hiện các file ẩn” và để ý trong thư mục sẽ xuất hiện lần lượt các file đã bị ẩn.

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.