By | November 22, 2018
Spread the love

Localhost là gì? 

Localhost là một dạng home server cho phép các bạn có thể thiết lập một máy chủ cơ sở dữ liệu ngay trong chiếc máy tính của mình mà không cần đến sự can thiệp từ bên ngoài.

 AppServ là một gói gồm đầy đủ tính năng của Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin. Bạn có thể thiết lập localhost bằng Appserv  rất nhanh chỉ trong vòng vài phút.

Download Appserv-win32-2.5.10

hoặc tải tại trang chủ : http://www.appservnetwork.com/

Phanmemaz khuyên các bạn nên dùng phiên bản này của Appserv vì nó rất ổn định và không hay bị lỗi.


Hướng dẫn cài đặt Appserv-win32-2.5.10 :

Bước 1:  Gỡ bỏ tất cả các chương trình hỗ trợ cài đặt localhost mà bạn đã từ cài đặt trước đó nếu có.

Bước 2: Chạy file appserv-win32-2.5.10.exe  để bắt đầu cài đặt

Nhấn <Next> để tiếp tục , đọc điều khoản rồi nhấn <I Agree> để đồng  ý và tiếp tục.

Bước 3: chọn đường dẫn đến thư mục cài đặt ( mình thường để mặc định là C:\Appserv ) sau đó nhấn <Next> và <Next>

Bước 4: Bảng khai báo cài đặt thông tin Apache Server

  • Tại Server Name bạn điền là : localhost
  • Administrator’s Email address : Điền email của bạn vào
  • Cổng HTTP Port để mặc định là: 80

Sau đó nhấn <Next> như hình bên dưới

Bước 5: Cài đặt cấu hình tại bảng Server Configuration

Điền password của bạn vào 2 ô đầu và bạn phải nhớ password này nhé .

Xong rồi , nhấn Intall để bắt đầu cài đặt và chờ trong giây lát.

Bước 6: nhấn <Finish> để kết thúc quá trình cài đặt và tiến hành kiểm tra kết quả

Các bạn mở trình duyệt lên và gõ vào thanh địa chỉ đường dẫn: http://localhost/ . Nếu kết quả như hình bên dưới thì quá trình cài đặt của bạn đã thành công. Vào trong ổ cài đặt các bạn sẽ thấy một thư mục tên là Appserv


Đăng nhập vào phpmyadmin :

Các bạn gõ địa chỉ sau vào trình duyệt: http://localhost/phpmyadmin/

  • Điền Tên Người dùng là: root
  • Mật khẩu:  là mật khẩu lúc cài đặt cấu hình cho Appserv ở bước 5

Nhấn đăng nhập

  • Đầu tiên các bạn chọn ngôn ngữ làm việc (hình phía trên)
  • Để tạo một Database mới các bạn nhập tên Database vào ô Creat new Database như hình trên rồi nhấn Creat vậy là bạn đã có một Database mới và bắt đầu làm việc với nó được rồi.
  • Để add thêm user các bạn bấm vào Privileges và tiến hành phần quyền

Điền User name , Host các bạn để là local như hình dưới , password : điền tùy ý bạn  (nếu  không  thích thì bạn có thể  dùng  user : root,  pass: để trống)

Tích vào vào các ô phân quyền hạn ở bên dưới à nhấn <Go>

Leave a Reply

Your email address will not be published.