Cách Crack Office 2019,2016,2013 đơn giản 100% hiệu quả

Crack Office 2019 là gì?

Việc “Crack Office 2019” là việc sử dụng công cụ từ bên thứ ba nhằm kích hoạt bản quyền miễn phí của phần mềm Office 2019 mà không cần phải mua bản quyền từ nhà cung cấp.

Có nhiều phương pháp khác nhau để crack Office 2019, bao gồm KMSpico, Microsoft Toolkit, Script CMD và nhiều phương pháp khác. Tất cả các phương pháp này đều dựa trên việc sử dụng KMS (Microsoft Key Management) của Microsoft. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách crack Office 2019 cũng như Office 2016Office 2013.

Crack Office 2019, 2016, 2013 bằng KMSpico

KMSpico là một công cụ phổ biến được sử dụng để crack và kích hoạt bản quyền miễn phí cho các phiên bản của hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office. KMSpico hoạt động dựa trên công nghệ KMS (Key Management Service) của Microsoft.

Khi bạn sử dụng KMSpico, công cụ này tạo ra một máy chủ KMS giả lập trên máy tính của bạn. Sau đó, nó sẽ tự động tạo ra các khóa kích hoạt giả mạo và kích hoạt bản quyền của Windows hoặc Office thông qua việc liên kết với máy chủ KMS. Quá trình này cho phép bạn sử dụng Windows và Office mà không cần phải mua bản quyền chính thức từ Microsoft.

Các bước crack Office sử dụng KMSpico

Bước 1: Tải KMSpico mới nhất tại đây

Bước 2: Tắt phần mềm diệt virus và Windows Defender trước khi giải nén

Sau khi quá trình tải xuống KMSpico hoàn tất, bạn cần tắt phần mềm chống vi-rút của mình đúng cách. Nếu bạn không tắt nó, các chương trình chống vi-rút này có thể xác định nhầm phần mềm là không đáng tin cậy và xóa phần mềm đó.

Nhập vào ô tìm kiếm của Windows từ khóa Windows Security và mở Virus & Threat Protection => click vào Virus & Threat Protection Settings => bấm turn off Real-Time Protection.

Bước 3: Giải nén KMSpico, nếu yêu cầu pass giải nén thì nó sẽ là: techfeone.net

Bước 4: Cài đặt KMSpico vào máy tính của bạn

Bước 5: Sau khi cài đặt xong, chạy KMSpico, sau đó nhấp vào nút màu đỏ; làm như vậy sẽ kích hoạt cả cài đặt Windows và Office của bạn ngay lập tức.

Crack Office 2016, 2019, 2013 bằng Microsoft Toolkit

Microsoft Toolkit là một công cụ phổ biến được sử dụng để crack và kích hoạt bản quyền miễn phí cho hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office. Nó cung cấp nhiều tính năng và chức năng hữu ích để quản lý và kích hoạt các phiên bản Windows và Office.

Microsoft Toolkit cung cấp khả năng kích hoạt các phiên bản Windows từ Windows 7 trở lên và Office 2010 trở lên. Công cụ này sử dụng các phương pháp crack như KMS (Key Management Service) và EZ-Activator để tạo ra các khóa kích hoạt giả mạo và kích hoạt bản quyền của Windows và Office.

Ngoài việc kích hoạt bản quyền, Microsoft Toolkit còn cung cấp các tính năng khác như sao lưu và khôi phục bản quyền, tạo cài đặt tùy chỉnh, và quản lý các sản phẩm và khóa kích hoạt.

Các bước crack Office sử dụng Microsoft Toolkit

Bước 1: Tải Microsoft Toolkit tại đây

Bước 2: Tắt phần mềm diệt virus và Windows Defender trước khi giải nén. Tương tự như trên, nếu bạn không tắt nó, các chương trình chống vi-rút này có thể xác định nhầm phần mềm là không đáng tin cậy và xóa phần mềm đó.

Bước 3: Giải nén file đã tải về, nếu yêu cầu pass thì nó sẽ là: techfeone.net

Bước 4: Click chuột phải vào Microsoft Toolkit.exe chọn Run as administrator

Bước 5: Chọn sản phẩm bạn muốn Crack bằng cách bấm vào logo Windows hoặc Office

Bước 6: Tại tab Activation -> nhấn EZ-Activator để tiến hành crack. Vậy là xong nhé.

 

Crack Office 2016, 2019, 2013 bằng CMD

Cách này khá đơn giản mà không cần phải tải phần mềm nào cả

Bước 1: Tạo một file .txt ngoài desktop

Bước 2: Copy đoạn mã bên dưới này và paste vào file .txt

@echo off
title Activate Microsoft Office 2019 (ALL versions) for FREE - MSGuides.com&cls&echo =====================================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without additional software&echo =====================================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2019&echo - Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul&set i=1&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul||goto notsupported
:skms
if %i% GTR 10 goto busy
if %i% EQU 1 set KMS=kms7.MSGuides.com
if %i% EQU 2 set KMS=e8.us.to
if %i% EQU 3 set KMS=e9.us.to
if %i% GTR 3 goto ato
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul
:ato
echo ============================================================================&echo.&echo.&cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running 24/7!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto skms)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, your version is not supported.&echo.&goto halt
:busy
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, the server is busy and can't respond to your request. Please try again.&echo.
:halt
pause >nul

Bước 3: Save as file .txt với tên là “1click.cmd”

Bước 4: chạy file “1click.cmd” với quyền admin (run as administrator)

=> Chỉ đơn giản vậy là xong. Các bạn kiểm tra trạng thái xem Office và Windows đã được kích hoạt thành công chưa nhé!

Share this post